Til innholdet


Aktuelt

Nye sider

Nettstedet er under utvikling

Les meir

Musikknett Vest 2013 og 2014 – kor går veien?

Det har vore eit aktivt år for musikkmiljøa i institusjonane i Musikknett Vest. Sjølv om nettverket har lite driftsmidlar for å få eit velfungerande kommunikasjonsystem, t.d for å få til ei samlande og interaktiv webside, så er aktiviteten god og aukande. Det er difor all grunn til å tru at nettverket vil leva vidare inn i 2014 på ein god måte.

Les meir

Juniseminar i Volda- få det med deg!

Høgskolen i Volda og Grieg Research School inviterer til spanande midtsommar- seminar i Volda den 18- 21 juni 2013. Temaet er "Multimodlaites: Aesthetic Dimensions in Music and Education Practices", og blant foredragshaldarane er Günter Kress Professor of Semiotics and Education & Director of Research, Centre for Multimodal Research, University of London Institute of Education, UK.

Les meir

Musikkens Virkning 2012

Musikknett Vest's årlige fagkonferanse "Musikkens virkning" finner også i 2012 sted i Bergen. Programmet er klart og du er hjertelig velommen til å delta de to dagene seminaret varer, mandag 3. og tirdag 4 desember. I år er er programmet ko-ordinert med Holbergdagene og første dag av GRS seminaret "Musical Appropriation: Transformations, Fusions, Ownership, Ethics" som varer fra 4 til 7 desember.

Les meir

Nytt Bud Beyer besøk 2 november i Bergen. COMPLETING THE CIRCLE: A Petition for Consideration and Change in the Performance of Music

Det blir arbeidd godt med å få til eit nytt Completing the Circle kurs med professor emeritus Bud Beyer frå Northwestern University i Chicago i Bergen i 2013. Denne hausten, nærare bestemt fredag 2 november, gir Bud Beyer eit foredrag i samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester med påfølgjande miniseminar på Griegakademiet. Evalueringane frå kurset i 2010 var strålande. Nå håpar faggruppa som arbeider mot nye kurs i 2013 både lærarkreftar og studentar ved Musikknett Vest institusjonane vil nytta høvet til å ta del i "lessons in reconnecting ourselves to our work and to our audiences".

Les meir

Nytt GRS forskingsseminar, Høgskulen i Bergen, juni 2012

Researching music practices – methodological approaches er tittelen på det fjerde i rekka av Grieg Research School sine forskarskuleseminar. I juni inviterer GRS til seminaret i samarbeid med Høgskolen i Bergen,- eit internasjonalt forskingsseminar med fokus på metode- eit nøkkel spørsmål for alle forskarar. Dette seminaret vil ha fokus på korleis ulike Fou metodar kan støtta og utfordra kvarandre. Seminaret finn stad på Høgskolen i Bergen frå 18 juni til 21 juni.

Les meir

Evaluering av storseksjonordningane i UH nett vest

Denne våren skal UH nett vest samarbeidet evaluerast. For Musikknett Vest er det av særleg interesse at storseksjonssamarbeidet for lærarutdanningane blir sett på. I mandatet for storseksjonssatsinga for lærarutdanning ligg det m.a. årlege møte og arrangering av ein felles fagkonferanse. UH nett Vest vil ha forslag til nytt mandat for storseksjonane i god tid før 7 mai, då saka skal drøftast.

Les meir

Innhaldsrik Fou-veke i Bergen for musikkfaget i UH sektoren

Med forskarskuleseminar og fagkonferanse samla på ei veke, 28 nov. til 2 des, skjedde det mykje for musikkfaget i UH sektoren sist veke. Forskarseminaret i Grieg Research School hadde fokus på "Performance", eit tema som vart belyst frå ulike disiplinar, der forskarskulen for første gong fekk presentasjonar frå personar tilknytt det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagkonferansen, 2 desember, med fokus på musikkterapi og føropning av utstilling på VilVite senteret samla 130 påmelde. Stor suksess med andre ord.

Les meir

Vil KD og institusjonane satse på praktiske og estetiske fag?

20 oktober gikk konferansen "Samspel" av stabelen i Bergen. Spørsmålet som ble reist var: Har vi ein skule som i større grad enn før marginaliserer kulturelle og estetiske læreprosessar og læringsstrategiar? Har vi ein skule og eit kunst- og kulturliv som spelar på lag? Statsråd Aasland var til stades heile dagen med innlegg og svar på spørsmål. Kva ho sa? Les meir

Les meir

Spennende program på Musikkens Virkning, Bergen 2.des.

Konferansen  "Musikkens  virkning"  arrangeres  i  år  for  fjerde  gang.  Nytt  av  året  er  at  konferansen  vinkles  med  et   spesielt  tema.  For  2011  er  temaet  ”Ny  kunnskap  om  musikkterapi.”  Temaet  er  valgt  fordi  faget  er  i  rask  vekst  og   utvikling  i  regionen  og  fordi  deltakerne  på  konferansen  vil  bli  gitt  mulighet  til  å  overvære  førpremieren  på  VilVite  sin   nye  temautstilling  om  musikkterapi.

Les meir